จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077

ระบบเสียงไร้สาย/ระบบกระจายเสียงไร้สาย/ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย/ระบบประกาศเสียงไร้สาย/ระบบเสียงสาธารณะชนิดไร้สาย /ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย/เสียงไร้สาย/ระบบเสียงดิจิตอลไอพีแบบไร้สาย/Wireless Sound System/Wireless Public Address System/Wireless Broadcasting System/Wireless Audio Broadcasting System

ระบบกระจายเสียงไร้สาย (Wireless Audio Broadcasting) คือ ระบบกระจายข่าวสารด้วยเสียง สำหรับเสียงประกาศ หรือกระจายเสียงเพลงแบบไร้สาย โดยไม่ต้องเดินสายเหมือน ระบบเสียงตามสายทั่วไป เหมาะสำหรับการส่งกระจายเสียงในระยะไกล เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งการเดินสายทำไม่ได้ ปัจจุบันระบบเสียงไร้สาย มีวิธีการส่งแบบใช้คลื่นวิทยุเป็นพาหะ (ย่านความถี่ 430.225MHz)หรือแบบส่งตามสัญญาณเครือข่าย IP Network ,WiFi , Access Point , GSM /3G/4G/LTE/5G เป็นต้น


ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

ไม่ต้องขออนุญาตใช้

ไม่ใช่การส่งเสียงผ่านคลื่นวิทยุแบบเทคโนโลยีเก่า

ไม่มีปัญหาคลื่นแทรก / คลื่นรบกวน

ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล เสียงดัง ฟังชัดเจน

กระจายข่าวสาร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนคนทั่วไป

รับฟังเสียงประกาศผ่านหน้าเว็บด้วยโทรศัพท์มือถือ

แจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีการกระจายเสียง(OnAir)

เลือกเอาเสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่ายแต่ละจุดได้อิสระ

ฯลฯ