จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077

ระบบเสียงไร้สาย/ระบบกระจายเสียงไร้สาย/ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย/ระบบประกาศเสียงไร้สาย/ระบบประกาศเสียงสาธารณะชนิดไร้สาย /ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย/เสียงไร้สาย/ระบบเสียงดิจิตอลไอพีแบบไร้สาย/Wireless Sound System/Wireless Public Address System/Wireless Broadcasting System/Wireless Audio Broadcasting System

ระบบกระจายเสียงไร้สาย (Wireless Audio Broadcasting) คือ ระบบกระจายข่าวสารด้วยเสียง สำหรับเสียงประกาศ หรือกระจายเสียงเพลงแบบไร้สาย โดยไม่ต้องเดินสายเหมือน ระบบเสียงตามสายทั่วไป เหมาะสำหรับการส่งกระจายเสียงในระยะไกล เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งการเดินสายทำไม่ได้ ปัจจุบันระบบเสียงไร้สาย มีวิธีการส่งแบบใช้คลื่นวิทยุเป็นพาหะ (ย่านความถี่ 430.225MHz)หรือแบบส่งตามสัญญาณเครือข่าย IP Network ,WiFi , Access Point , GSM /3G/4G/LTE/5G เป็นต้น


การแพร่ระบาดของ“โควิด-19” สร้างผลกระทบไปทั่วโลก มียอดผู้เสียชีวิต และผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน วิถีการดำเนินชิวิต ที่เปลี่ยนไปตามสถานะการณ์ และตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเช่น การล็อกดาวน์ บังคับให้หยุดนิ่ง อยู่กับบ้าน ทำงานที่บ้าน ลดการเดินทาง ลดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ลดการสังสรรค์ ฯลฯ ประชาชนต้องปรับตัวเพื่อการดำเนินชีวิตในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ‘นิวนอร์มัล(New Normal)

การติดตามข่าวสาร/มาตรการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนเองจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ มาตรการต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ หรือสมาชิกในหน่วยงานทราบ อย่างรวดเร็ว ทันที และทั่วถึง ซึ่งเดิมอาศัยระบบเสียงตามสาย หรือระบบหอกระจายข่าว ที่ติดตั้งจากหน่วยงานเทศบาล/อบต./บ้านผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ทำการชุมชน หรือในหน่วยงาน ในการกระจายเสียง ณ วันนี้อาจไม่พียงพอกับการกระจายข่าวสารในยุค นิวนอร์มัลอีกต่อไป เนื่องจากการประกาศข่าวสาร ทำได้แค่เป็นช่วงบางเวลา และเกิดเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของประชาชน อีกทั้งลำโพงที่ติดตั้งก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะพลาดข่าวสารที่สำคัญไป หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ถึงแม้จะมีการใช้สื่อโซเชียลอื่นๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่สะดวก เหมือนระบบเสียงประกาศ ที่ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาอ่าน ไม่ต้องคอยดูภาพ รับฟังได้แม้ในขณะยังทำกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่กันอยู่

ระบบกระจายเสียงวิถีชีวิตใหม่(New Normal Audio Broadcasting System)

เป็นรูปแบบใหม่ของการกระจายเสียง และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่ช่วยแก้ปัญหาขีดจำกัดของการกระจายข่าวสารด้วยเสียงแบบเดิมๆ ดังต่อไปนี้

  • ช่วยเชื่อมโยงระบบกระจายเสียงจากส่วนกลาง เช่นจากศูนย์เผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐ กระจายไปออกยังระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านได้โดยตรง ทำให้การกระจายข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

  • สามารถประกาศ / ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่เกิดเสียงรบกวนชาวบ้าน ทำให้การประกาศข่าวสาร วนซ้ำๆได้ตลอดเวลา สะดวก,ใช้งานง่าย,การกระจายข่าวสารทำได้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

  • รับฟังเสียงประกาศผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง แม้ จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

  • รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม เมื่อมีการกระจายเสียง รู้ทันทีว่ามีการประกาศข่าว สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

  • รองรับการติดตั้งชุดลูกข่ายแบบเสียงไร้สาย เพื่อต่อใช้งานให้เสียงออกที่ลำโพง สะดวกไม่ต้องเดินสาย หรือติดตั้งบนยานพาหนะเคลื่อนที่ได้ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

  • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบเสียงตามสาย/ระบบหอกระจายข่าว/ระบบเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุแบบเดิม และ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

  • ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นวิทยุ จาก กสทช. , ไม่มีการรบกวนของคลื่นความถี่ ,ไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางไกล , ไม่ต้องตั้งเสาเครื่องส่ง

  • สัญญาณเสียงดัง ชัดเจน คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิม

ตัวอย่างระบบกระจายเสียงสำหรับหน่วยงานกรมการปกครอง/อปท/เทศบาล/อบต./หมู่บ้าน/หรือหน่วยงานอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดได้ 0863175577/0896080077 รับสมัครพันธมิตรธุรกิจทั่วประเทศ

ทดลองฟังการประจายเสียง/เสียงประกาศผ่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ออกอากาศ สด Live! )